Contact Us

Choose your preferred contact channel

“สัมผัสมาตรฐานใหม่ของบริการเหนือระดับจาก GT Auto
เพื่อความสะดวกสบายที่รังสรรค์มาเพื่อคุณ”

GT Auto Test Drive Delivery

บริการพิเศษ นำรถไปให้ลูกค้าทดลองขับถึงที่ ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหน

GT Auto Exclusive Service Pick Up & Delivery

บริการพิเศษ ในการที่จะอำนวยความสะดวกสบายให้ลูกค้าด้วยการ รับรถของลูกค้าเข้าซ่อมที่ศูนย์บริการ จีที ออโต้

GT Auto Limo Service

บริการพิเศษ สำหรับลูกค้าที่นำรถเข้าซ่อม แล้วต้องการเดินทางไปตาม สถานที่ต่างๆใจกลางเมือง

GT Auto Service Tracking System

บริการพิเศษ อัพเดทสถานะการซ่อม สำหรับลูกค้าที่นำรถเข้าซ่อม เพื่อให้คุณสามารถบริหารเวลาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

GT Auto Personal Assistant

บริการพิเศษ ผู้ช่วยส่วนตัว คอยให้คำปรึกษา ให้ข้อมูล และแจ้งเตือน-นัดหมายนำรถเข้าศูนย์บริการเมื่อครบกำหนดให้กับลูกค้า
CLICK HERE

นัดหมาย : ขอทดลองขับรถ

โปรดกรอกข้อมูลด้านล่างนี้ให้สมบูรณ์

To book your TEST DRIVE,

please fill in the information below.
GT Auto Test Drive Delivery

Submit

Top