BEYOND THE ORDINARY

GT Auto Exclusive Service

มาตรฐานใหม่ของบริการเหนือระดับจาก GT Auto เพื่อความสะดวกสบายที่รังสรรค์มาเพื่อคุณ

GT Auto PickUp-Delivery Service

บริการพิเศษ ที่จะอำนวยความสะดวกสบายให้ลูกค้าด้วยการรับ-ส่งรถของ ลูกค้าที่ต้องการนำรถเข้าที่ศูนย์บริการ จีที ออโต้

GT Auto Limo Service

บริการพิเศษ สำหรับลูกค้าที่นำรถเข้าซ่อม แล้วต้องการเดินทางไปตามสถานที่ต่างๆ ใจกลางเมือง

GT Auto Personal Assistant

บริการพิเศษ เสมือนมีผู้ช่วยส่วนตัวที่จะทำให้คุณมั่นใจว่า รถยนต์ของคุณจะได้รับการดูแลที่ดีที่สุด

GT Auto Trade-In Plus

บริการพิเศษ รับซื้อรถคันเก่า ที่ให้คุณมากกว่าใคร

See All GT Auto Exclusive Service
NEWS & EVENTS
Read More
CLICK HERE